გაუტეხავი თხილი

კომპანია აწარმოებს გაუტეხავ თხილს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან (სამეგრელო, გურია, იმერეთი, კახეთი). კალიბრი 20-22 მმ.

სერთიფიკატები