გატეხილი თხილი

ნატურალური თხილის გული: კალიბრი 9-11, 11-13, 13-15 და 15+ მმ.

ფიზიკური სპეციფიკაციები: ნორმები

ტენიანობა < 6.0 %

ნახევრები და გატეხილი < 2.0 %

კალიბრის ცდომილება max. 10 %

მექანიკური დაზიანება < 7.0 %

დამჭკნარი < 4.0 %

ჭიის დაზიანება < 0 %

უცხო სხეულები < 0.05 %

შიდა სიდამპლე, მუქი, მწერის ან მღრღნელების დაზიანება < 2.0 %

ნაჭუჭის ნატეხი, მტვერი < 0.25 %

ქიმიური სპეციფიკაციები: ნორმები

თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავეები <1%

პეროქსიდები < 2 meq/kg

აფლატოქსინი B1<5 ppb

ჯამური აფლატოქსინი (B1 + B2 + G1 + G2) <10 ppb

სერთიფიკატები